Psychoterapia, interwencje kryzysowe, wsparcie

Misja

Misją Harmony House jest niesienie pomocy terapeutycznej poprzez traktowanie człowieka jako całości.
Misja naszego gabinetu psychoterapeutycznego opiera się na definicji WHO, która opisuje zdrowie człowieka jako dobrostan psychofizyczny.

Wizja

Wizją Harmony House jest dobieranie odpowiednich formy terapii (psychoterapia) do potrzeb konkretnej osoby w oparciu o współczesną wiedzę medyczną i różne techniki terapeutyczne w połączeniu z nowoczesnymi metodami pracy z ciałem (psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia grupowa, interwencja kryzysowa).

Pschoterapia prowadzona jest w gabinecie w Warszawie przez doświadczonego psychoterapeutę rekomendowanego przez PTP.

Komu pomagamy

Osobom z rozpoznaniem depresji, z zaburzeniami osobowości,  z rozpoznaniem schizofrenii, po pierwszym epizodzie psychozy, z rozpoznaniem choroby  afektywnej dwubiegunowej, z rozpoznaniem choroby schizoafektywnej, osobom z rozpoznaniem nerwicy, w przypadku zaburzeń psychosomatycznych. Możliwe są również wizyty domowe. Psychoterapia w domu pacjenta.

Nowa grupa!

Od 2 października 2017 rusza grupa terapeutyczna dla osób po kryzysie psychicznym. Spotkania grupy będą odbywać się raz w tygodniu, w poniedziałki od 20.15 do 21.45.
Psychoterapeutą prowadzącym grupę będzie dr Katarzyna Lech, posiadająca rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Grupa będzie prowadzona w nurcie integracyjnym.
Spotkania będą odbywać się w sali Społecznego Centrum bez barier ul. Smocza 3, Warszawa.

Czytaj więcej…