Tajemnica zawodowa w psychiatrii

Tajemnica zawodowa w psychiatrii dotyczy wszystkich ujawnianych przez pacjenta treści zgodnie z kodeksem etyki zawodowej psychoterapeuty.

Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny to ustna umowa zawarta między pacjentem a terapeutą dotycząca:

  • celu terapii,
  • czasu jej trwania,
  • terminów spotkań,
  • płatności.

Kontrakt w równym stopniu obowiązuje obie strony. W ramach kontraktu terapeutycznego terapeuta prowadzi terapię zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami. Jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej i superwizowania pracy z pacjentem.

Kwalifikaje psychoterapeuty

Pacjent ma prawo poznać kwalifikacje zawodowe terapeuty tzn. informacje dotyczące ukończonej przez terapeutę certyfikowanej szkoły psychoterapii, zdobycie dyplomu, certyfikatu. Pacjent powinien być poinformowany w jakiej konwencji terapeutycznej pracuje terapeuta i u kogo superwizuje swoja pracę. Psychoterapeuta powinien być członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego by w razie wątpliwości dotyczących terapii pacjent miał prawo odwołać się do tych towarzystw w celu weryfikacji pracy terapeuty. dr Katarzyna Lech – kwalifikacje zawodowe.

Psychoterapia prowadzona pod superwizją

Psychoterapia prowadzon pod superwizją oznacza, że terapeuta ma obowiązek, dla zachowania bezpieczeństwa w terapii, omawiać swoją pracę z pacjentem ze swoim superwizorem. Lista licencjonowanych superwizorów jest na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa PsychiatrycznegoSzukając profesjonalnej pomocy psychologicznej czy psychoterapii warto sprawdzić, czy terapeuta jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa psychologicznego oraz, czy jego nazwisko umieszczone jest na liście osób rekomendowanych przez PTP do świadczenia usług w zakresie psychoterapii.

Dr Katarzyna Lech jest na liście Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego terapeutów rekomendowanych do prowadzenia usług w ramach NFZ.

Ponadto warto dopytać terapeutę, w jakiej konwencji pracuje oraz, czy sesje terapeutyczne podlegają superwizji.