Czego możesz się spodziewać na konsultacji wstępnej

To pierwsze spotkanie z psychoterapeuta służące poznaniu się i ustaleniu zasad terapii. W czasie tego spotkania, na podstawie wypowiedzi pacjenta, powstaje wstępna diagnoza. Terapeuta wraz z pacjentem ustala zasady kontraktu terapeutycznego, w którym zawarty jest cel lub cele wspólnej pracy, wstępnie określa się czas trwania terapii i częstotliwość, terminy spotykania się na sesje terapeutyczne.

Czasem dla doprecyzowania celów konieczne jest więcej niż jedno spotkanie, ale tylko pierwsze spotkanie nazywany konsultacją wstępną. W czasie tego spotkania pacjent ma prawo dopytać terapeutę o sposób w jaki zamierza on pracować z pacjentem, o techniki terapeutyczne, o kwalifikacje psychoterapeuty.

Co będzie dalej?

Ważne by w czasie konsultacji wstępnej pacjent zebrał dostateczną ilość informacji od terapeuty by podjąć decyzję, czy jest gotów pracować właśnie z tym terapeutą. Podobnie jak i psychoterapeuta powinien dostać dostateczna ilość informacji od pacjenta by zdecydować czy i w jakiej formie może zaproponować pomoc pacjentowi.

Najlepszy psychoterapeuta

Podobnie jak nie istnieje idealny człowiek, idealny rodzic, idealny lekarz, idealne lekarstwo = panaceum, tak samo nie ma idealnego, najlepszego psychoterapeuty w mieście. Dobry psychoterapeuta to ten który w pracy z danym pacjentem pomaga mu osiągać ustalone w kontrakcie terapeutycznym cele. Kiedy dla jednego pacjenta jakiś terapeuta jest najlepszym psychoterapeutą dla innego może wcale takim nie być. Ważne jest by zdać sobie także sprawę z tego że nawet “najlepszy psychoterapeuta” nie będzie pracował za pacjenta. Tylko ciężka praca obydwojga – pacjenta i psychoterapeuty daje szanse na sukcesie w terapii.