Czym jest psychoterapia

harmony house

Zgodnie z definicją podaną przez prof. Jerzego W. Aleksandrowicza w książce „Psychoterapia poradnik dla pacjentów”:

Psychoterapia to wyłącznie sposób leczenia zaburzeń zdrowia, polegający na oddziaływaniu (…) na stan psychiczny chorego w celu usunięcia zakłóceń przeżywania będących przyczyną jego choroby. Pomoc psychologiczna to wspieranie klienta w uzyskaniu sensu istnienia, wzbogaceniu duchowości, lepszego kontaktowania się ze swoimi emocjami, ze swoim ciałem, uzyskiwaniu lepszej jakości życia.

Psychoterapia jest zatem uznaną metodą leczenia zaburzeń psychicznych i prawo do jej oferowania mają jedynie osoby wykształcone w tej dziedzinie. Kwalifikacje psychoterapeuty

Prof. Jerzy w. Aleksandrowicz jest psychiatrą, kierownikiem Katedry Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego. Zajmuje się głównie leczeniem zaburzeń nerwicowych (Zakład Psychoterapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie).Opublikował ponad 200 prac naukowych. Jest superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.