Interwencja kryzysowa

interwencja kryzysowa w harmony house warszawa pomocInterwencja kryzysowa bywa potrzebna w przypadkach nagłych wydarzeń losowych takich jak:

  • śmierć lub ciężka choroba kogoś bliskiego,
  • wypadek, udział w katastrofie, pożarze, powodzi,
  • zdrada małżeńska,
  • bycie ofiarą gwałtu, przemocy, rabunku.

Takie i inne nagłe nieprzewidziane wydarzenia losowe u niektórych osób mogą stać się przyczyna kryzysu psychicznego (bez tych słów)czyli nieznośnego stresu.

U osób w kryzysie może występować szereg trudnych do zniesienia objawów od bezsenności czy nadsenności, lęku, pobudzenia czy odrętwienia, uczucia bezradności, ciągłego napięcia, płaczliwości, rozdrażnienia i innych objawów w tym objawów psychosomatycznych.

Objawy kryzysowe utrudniają funkcjonowanie w codziennym życiu. Pozostawanie bez pomocy w okresie kryzysu może doprowadzić do utrwalenia objawów stąd interwencja kryzysowa w postaci terapii krótkoterminowej jest uzasadniona.

Interwencja kryzysowa rozumiana jest także jako szybka pomoc terapeutyczna w kryzysie psychicznym u osób zagrożonych samobójstwem, wystąpieniem ostrej psychozy, pogłębianiem się depresji.

W nowoczesnej psychiatrii dąży się do utrzymania pacjenta w jego naturalnym środowisku i hospitalizację stosuje się wyjątkowo rzadko. Stąd doświadczony psychoterapeuta we współpracy z pacjentem, jego bliskimi i z lekarzem psychiatrą, może podjąć próbę leczenia pacjenta w ostrym kryzysie psychicznym w domu chorującego.