Psychoterapia grupowa  dla osób po kryzysie psychicznym

Od 2 października 2017 rusza grupa terapeutyczna dla osób po kryzysie psychicznym. Spotkania grupy będą odbywać się raz w tygodniu, w poniedziałki od 20.15 do 21.45. Psychoterapeutą prowadzącym grupę będzie dr Katarzyna Lech, posiadająca rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Grupa będzie prowadzona w nurcie integracyjnym.
Spotkania będą odbywać się w sali Społecznego Centrum bez barier ul. Smocza 3, Warszawa.

Cele pracy w grupie:

  • Zrozumienie przyczyn kryzysu psychicznego
  • Ograniczenie następstw kryzysu psychicznego
  • Odbudowywanie relacji
  • Wzmacnianie zaufania do siebie
  • Zmniejszenie ryzyka nawrotów
  • Rozpoznawania objawów zwiastunowych

Grupa:

Grupa będzie liczyła od 6 do 12 pacjentów po kryzysie psychicznym.
Grupa będzie miała charakter otwarty, czyli w okresie spotykania się grupy będą do niej mogły dołączać nowe osoby.
Grupa będzie prowadzona z zachowaniem najwyższych standardów obowiązujących w psychoterapii. Prowadzący będzie podlegał superwizji.

Kwalifikacje do grupy:

Kwalifikację do grupy będzie prowadziła dr Katarzyna Lech.
Na kwalifikację można umawiać się tel. 606726292 lub mail gabinet@harmony.pl przez cały lipiec, sierpień i wrzesień 2017.
Kwalifikacje będą przeprowadzone w gabinecie terapeutycznym przy ul. Szlenkierów 1/46

Koszt:

Konsultacja wstępna (trwająca godzinę) kosztuje 180 zł. Jeśli pacjent zakwalifikuje się do grupy, to pierwsza sesja grupowa jest w cenie konsultacji wstępnej. Udział w każdej sesji grupowej (trwającej 90 minut każda) kosztuje 60 zł, przy czym należy zapłacić z góry za 4 kolejne sesje, w terminie nie później niż w dniu pierwszej sesji w miesiącu.

Przy płatności z góry za 10 sesji grupowych, koszt jednej sesji grupowej jest 50 zł.