Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna ma na celu leczenie, poprawę funkcjonowania, zrozumienie pojedynczego pacjenta.

W sesji terapeutycznej uczestniczy pacjent i terapeuta którzy pracują wspólnie dla osiągnięcia celów zgodnie z kontraktem terapeutycznym.